Archiwum

Analiza oczekiwań studentów i pracodawców

Analiza oczekiwań studentów i pracodawców wobec praktyk, stażu i pierwszej pracy to dokument opracowany przez ekspertów IACL na potrzeby inicjatywy Koalicja Pracodawców Przyszłości i w ramach jej działania na rzecz przygotowania praktycznego studentów do wejścia w świat biznesu.