Analiza oczekiwań studentów i pracodawców

Analiza oczekiwań studentów i pracodawców wobec praktyk, stażu i pierwszej pracy to dokument opracowany przez ekspertów IACL na potrzeby inicjatywy Koalicja Pracodawców Przyszłości i w ramach jej działania na rzecz przygotowania praktycznego studentów do wejścia w świat biznesu.Celem opracowania jest wskazanie problemów związanych ze współpracą nauki z biznesem oraz kierunków wprowadzenia koniecznych zmian.

Dokument stanowi materiał wyjściowy do dyskusji, do której włączenia się serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu, Autorów jak i Członków, Rady Programowej IACL.

Pobierz