Dział HR Practice powstał aby wspierać kadrę zarządzającą, menadżerów i pracowników w budowaniu spójnej marki pracodawcy, a celem jest inspirowanie i poszukiwanie możliwości do dalszego rozwoju  liderów, właścicieli firm oraz zespołu organizacji.

A to po co? Ktoś mógłby spytać – odpowiedź jest bardzo prosta, bo jak wyliczył Gallup koszty aktywnego niezaangażowania pracowników w USA to kwoty pomiędzy 450 a 550 mld USD.

Firmy szukają więc nowych sposobów pracy i wydają kolejne setki tysięcy złotych na badania, doradztwo, itp.

Nie ma innej drogi jak kształcić i rozwijać przede wszystkim świadomą i zaangażowaną kadrę HRowców i liderów, która będzie umiała wdrażać  w organizacjach zarządzanie oparte na zaufaniu i będzie mogła rozwijać umiejętności prospołeczne u siebie i swoich pracowników.

Zapraszamy do współpracy!