IACL współpracuje z Instytutem Badań Edukacyjnych

logoInstytut Badań Edukacyjnych w ramach ogłoszonego przetargu wybrał IACL.

Celem współpracy będzie opracowanie przez ekspertów IACL efektów kształcenia w zakresie Kierowania Zespołem Pracowników, a także Prowadzenia i Przygotowywania Prezentacji w ramach Krajowych Ram Kwalifikacji.

Zadaniem zespołu eksperckiego, który z ramienia IACL tworzyć będzie Justyna Piesiewicz oraz Magdalena Żmijewska, będzie weryfikacja kompletności i przejrzystości opisu zestawu efektów uczenia się „Kierowanie zespołem pracowniczym” oraz „Przygotowywanie i prowadzenie prezentacji„, opracowanie końcowej wersji tych opisów, wraz ze wskazaniem możliwości jego wykorzystania w kwalifikacjach funkcjonujących na rynku pracy.


 

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze.

Od 1 października 2010 r. Instytut zgodnie z Ustawą o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 618) przyjął formę instytutu badawczego.

Funkcjonuje pod nadzorem Ministra Edukacji Narodowej.