Firmom wciąż brakuje wiedzy na temat wpływu komunikacji na rozwój biznesu

Sponsoring, reklama i szkolenia to działania, które w pierwszej kolejności redukują firmy w  czasie kryzysu – wynika sonadażu przeprowadzonego przez IABC/Poland. Na pytanie z jakich aktywności firmy rezygnują w czasie kryzysu większość wskazała na sponsoring, reklamę oraz szkolenia dla pracowników. Działania sponsorskie wybrało 45 proc., redukcję wydatków na reklamę 29,38 proc., a na obcięcie budżetu szkoleniowego decyduje się 26,88 proc. ankietowanych organizacji.

Jak pokazuje sondaż chociaż ponad 90 proc. postrzega działania komunikacyjne jako istotne, to większość respondentów nie potrafi ocenić ich efektywności. Aż 41,57 proc. ankietowanych przyznaje, że nie potrafi ocenić czy są one opłacalne. Jako główny z powodów niestosowania jakichkolwiek mierników skuteczności, respondenci wskazali niewystarczające zasoby (27,94 proc.) oraz brak zainteresowania danymi ze strony zarządu (25 proc.).

– Zastanawiające jest to, że w czasach, kiedy firmy, w tym w  szczególności działy marketingu, rozliczane są z każdej wydanej złotówki, prawie co druga osoba nie jest w stanie ocenić efektywności podejmowanych inicjatyw. w obliczu takiego braku wiedzy trudno oczekiwać, aby ich komunikacja z rynkiem przekładała się na realizację celów biznesowych – mówi Justyna Piesiewicz, prezes IABC/Poland.

Za najbardziej istotne elementy strategii komunikacyjnych respondenci uznali komunikację zewnętrzną (53,76 proc.), wewnętrzną (47,40 proc.) oraz relacje medialne (42,77 proc.). Mówiąc o najbardziej pożądanej formie komunikacji, połowa preferuje spotkania personalne, blisko 45 proc. komunikację elektroniczną, a zaledwie ok. 5 proc. wybiera dotarcie do klienta poprzez druk.

– Nasze badanie potwierdza tezę, że żaden sposób nawiązania kontaktu z  klientem nie zastąpi rozmowy osobistej. Chociaż z każdym rokiem liczba środków komunikacyjnych wzrasta, to zwłaszcza w kontaktach biznesowych, ten ludzki argument miewa kluczowe znaczenie – dodaje Piesiewicz.

Więcej na: marketingowiec.pl