Pracownik nie lubi pracy

„Pracowników nielubiących pracy łatwo rozpoznać po rezultatach realizowanych zadań. Alarmujące bywa też zachowanie. Osoby będące typem samotnika, niebiorące udziału w życiu firmy i doprowadzające do konfliktów prawdopodobnie są mniej zmotywowane niż reszta załogi” – mówi serwisowi infoWire.pl Justyna Piesiewicz, założyciel i prezes zarządu firmy IACL. W takiej sytuacji dobrze zacząć od rozmowy. Może się okazać, że prostymi sposobami przywrócimy zatrudnionemu chęć do działania.

Co trzecia osoba czuje, że nie rozwija się w firmie. W tym przypadku rozwiązaniem może być pakiet interesujących szkoleń lub awans. Zdarza się również, że stanowisko jest niedopasowane do pracownika. Warto wtedy, by dział HR poszukał takiego stanowiska, na którym sprawdzi się on dużo lepiej. Problemem bywa też nieadekwatne wynagrodzenie i źle dopasowany system motywacyjny.

Więcej: Infowire