Poniżej przedstawiamy proponowany zakres usług oferowanych przez Zespół doradców HR Practice. Nasze działania dopasowywane są do rzeczywistych potrzeb naszych klientów po wstępnej rozmowie i analizie.

 • Opracowanie spójnej strategii Employer Branding i jej wdrożenie
 • Nawiązywanie, budowanie i podtrzymywanie relacji z uczelniami w celu rekrutacji najlepszych praktykantów, stażystów i absolwentów (marketing rekrutacyjny)
 • Przeprowadzanie organizacji przez proces zmian
 • Automotywowanie i motywowanie innych
 • Zarządzanie różnorodnością
 • Kształtowanie dobrych praktyk i wewnętrznych standardów komunikacji opartych na wartościach
 • Coaching osobowy i zespołowy
 • Rekrutacja i diagnoza potencjału zawodowego
 • Udzielanie informacji zwrotnej
 • Budowanie efektywnych zespołów menedżerskich
 • Efektywność osobista
 • Kształtowanie postaw przywódczych
 • Oswajanie stresu
 • Mediacje i interwencje kryzysowe
 • Kreatywność w relaksie
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Praca w relaksie
 • Portfel menedżera – zarządzanie zespołem
 • Zarządzanie talentami
 • Diagnoza potencjału rozwojowego
 • Ocena okresowa
 • Zarządzanie kompetencjami
 • Transformacja z menedżera do lidera
 • Komunikacja w organizacji
 • Kształtowanie umiejętności prospołecznych
 • Język wspierający komunikację lidera
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • Mentoring dla HR