• Jako doświadczeni praktycy doskonale znamy  i rozumiemy specyfikę oraz potrzeby biznesu
 • Jako niezależni eksperci gwarantujemy obiektywne podejście do każdego zagadnienia
 • Jako profesjonaliści wywodzący się ze środowiska biznesowego jesteśmy nastawieni na realizację celów

Wspieramy organizacje w rozwoju ich biznesu i osiąganiu przewagi konkurencyjnej oferując m.in.:

 • Audyt działań oraz postrzegania marki oraz wizerunku wewnętrznego jak i zewnętrznego – analiza bieżącej sytuacji
 • Opracowanie i wdrożenie strategii w tym programów naprawczych, rozwojowych, optymalizacyjnych związanych np. z budowaniem marki osobistej oraz pracodawcy (Employer Branding), dobór kanałów komunikacyjnych, zwiększenie świadomości marki, obsługa klienta (Customer Experience), etc.
 • Doradztwo bieżące we współpracy z cenionymi praktykami i liderami biznesu
 • Ocenę kompetencji komunikacyjnych pracownikó
 • Organizację wydarzeń (konferencje, seminaria) na zlecenie oraz spotkania biznesowe budujące relacje
 • Wystąpienia eksperckie oraz motywujące (power-speech)
 • Szkolenia
 • Badania rynku oraz raporty
 • Działania  wizerunkowe (PR)
 • Content-marketing (opracowanie i publikowanie materiałów eksperckich oraz ich wysyłka do bazy kontaktów IABC/Poland – budowanie zaangażowania odbiorców)
 • Zamieszczanie reklam w magazynie CWP
 • Audyt strony www
 • Nagrywanie testymoniali i studiów przypadku,
 • Graficzne przygotowania skutecznych materiałów sprzedażowych i prezentacji
 • Inne zgodne z zapytaniem