Zmiana IABC/Poland

IABC/Poland  zmienia się na ciekawsze.

Jak mówi Justyna Piesiewicz, Prezes Zarządu: „Jestem niezwykle dumna i szczęśliwa, że mogę oficjalnie Państwa powiadomić, iż IABC/Poland przekształca się w Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa – IACL, którego globalna siedziba będzie w Warszawie”.

Celem IACL jest przede wszystkim wskazanie sposobów budowania dialogu oraz trendów
i standardów obowiązujących na świecie, które pozwalają na realizację założonych celów strategicznych i marketingowych, dzięki czemu organizacje osiągają przewagę konkurencyjną.

Paulina Trocińska, Dyrektor ds. Relacji, IACL stwierdza: „Jesteśmy praktykami, którzy znają realia
i potrzeby dzisiejszego biznesu. Koncentrujemy się na skutecznym wspieraniu organizacji pod kątem prowadzenia działań związanych z rozwojem biznesu, budowania swojej unikalnej marki oraz wzmocnienia wizerunku”. Trocińska dodaje: „W dzisiejszych czasach, kiedy uważa się, że przywództwo przechodzi kryzys, my chcemy je propagować i edukować przyszłych oraz obecnych liderów. Pokazujemy jak ważną rolę w tym procesie odgrywa komunikacja, która tak naprawdę jest kluczową umiejętnością dzisiejszego lidera. To dzięki niej liderzy mogą efektywnie angażować ludzi i budować zaufanie będące warunkiem sukcesu dzisiejszych zespołów.”

Jednym z filarów działalności IACL w Polsce będzie kontynuacja cyklu spotkań biznesowych, badań wśród prezesów, członków zarządów i głównych specjalistów odpowiedzialnych za marketing
i komunikację z firm działających w różnych branżach w Polsce i na świecie.

Oprócz dotychczasowych działań IACL stawia na mocny rozwój oferty usług doradczych zarówno dla członków jak i firm oraz organizacji nie należących do stowarzyszenia. Oferta dotyczy prowadzenia działań związanych z rozwojem biznesu oraz wzmocnieniem wizerunku (szczegóły oferty na stronie http://iaclpoland.pl/wspolpraca).